Koncert w ramach akcji „W szpitalu chcę być z Mamą” , z którego dochód przeznaczony zostanie na stworzenie warunków do całodobowego pobytu Rodziców z dziećmi leczonymi w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu.

Partnerzy:
Klinika
Ctn
Medicine Journal
Wagner Trade


Godzina rozpoczęcia: 18:00

Sprzedaż biletów: w kasie Teatru Muzycznego, Poznań ul. Niezłomnych 1e ( pn. 9:00-14:00; wt.-pt. 9:00-19:00; sob. 15:00-18:00, nr tel. 61 652 29 27, [email protected] )
o nazwie Wspieranie Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.Stowarzyszenie, działa w zakresie:
ochrony i promocji zdrowia,działania na rzecz osób niepełnosprawnych,pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,działalności charytatywnej,nauki, edukacji, oświaty i wychowania,działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.